Hoe werken we

Aanmelding

Wanneer je met ons contact opneemt om aan te melden voor een mobiele begeleiding, plannen we graag een kennismakingsgesprek bij jou thuis. Daarbij leggen we uit wat we doen en hoe we werken. Ook luisteren we aandachtig naar jouw vraag. Zo krijgen we meer zicht op jouw hulpvraag en kunnen we inschatten of onze dienst jou hierin kan ondersteunen.

Eén keer om de 2 weken bespreken we de kennismakingsgesprekken op het opnameteam. Op deze vergadering wordt beslist of we jou kunnen verder helpen. Het kan zijn dat je even op onze wachtlijst terecht komt. Indien we inschatten dat wij niet de juiste hulp zijn, bekijken we waar je wel terecht kan met jouw vraag.

Verloop van de begeleiding

De huisbezoeken vinden wekelijks plaats, op een moment dat dit het beste past voor jou en voor de gezinsbegeleidster. We vragen om de huisbezoeken zoveel mogelijk overdag te laten plaatsvinden. Indien er iets tussenkomt en de afspraak kan niet doorgaan, laat je dit zo snel mogelijk aan je gezinsbegeleidster weten. Op die manier kan zij haar agenda ook zo goed mogelijk plannen!


Tijdens het eerste huisbezoek zullen er eerst een aantal administratieve zaken aan bod komen.
Daarna zal de gezinsbegeleidster met jullie nagaan welke moeilijkheden er zijn en hoe we deze het beste kunnen aanpakken. Samen met jou als expert van jouw thuissituatie gaan we op pad om de moeilijkheden aan te pakken.


Voor elk gezin maken wij een intern dossier op. Hierin noteren we onder andere de administratieve gegevens, jouw vragen en het ‘plan van aanpak’ (het ondersteuningsplan), een overzicht van de verschillende huisbezoeken,… Samen blikken we regelmatig terug op de afgelopen periodes, op de vooruitgang die er is, en op jouw verdere vragen. Dit noteren we in een evaluatie van de begeleiding.

Dit dossier is vertrouwelijk. Indien je dit wenst, kan je uiteraard toegang krijgen tot dit dossier volgens de geldende regelgeving.
Intern gebeurt er regelmatig overleg tussen het afdelingshoofd en de gezinsbegeleidsters. Soms wordt er ook in samenspraak met de ouders contact opgenomen met andere diensten. In beide gevallen wordt steeds discreet en respectvol omgegaan met het verhaal van mensen.

Afspraken naar elkaar toe

In onze samenwerking hebben we respect voor jouw mening, cultuur en eigen manier van leven.
We hebben oog voor jouw krachten en mogelijkheden en we hebben begrip voor jouw moeilijkheden, zorgen en noden.

Om een hulpverlening slaagkansen te geven is een wederzijdse, eerlijke en open communicatie belangrijk.
In het belang van het kind streven we ernaar de begeleiding niet onnodig lang te laten duren.

Opmerkingen, klachten of suggesties?

Indien je een bedenking, vraag, opmerking of klacht hebt, kan je altijd terecht bij jouw gezinsbegeleider.

Je kan ook terecht bij het afdelingshoofd, Julie Beeckman. Je kan haar bereiken via de 0491/71.38.15 of via mail op
julie.beeckman@ckgdekleinekameel.be.

Je kan ook nog terecht bij de algemeen directeur Dominiek Vanbesien in vzw Kinderland op het nummer 03/482 10 71 of via mail op
info@ckgkinderland.be.

Er zal steeds een gemotiveerd antwoord en resultaat van jouw klacht meegedeeld worden.

Ook bij “Opgroeien” kan je terecht voor inlichtingen, mededelingen of klachten op het nummer 078/150 100.